Binnen het regionaal Nekcentrum Valkenswaard worden niet alleen klachten aan de nek zelf behandeld. Er zijn veel klachten die gerelateerd zijn aan de nek, en daarom richten wij ons ook op deze gebieden. Zo ook kaakklachten, die vaak in combinatie staan met de nek.

Waarom kaakklachten behandelen in een Nekcentrum?

De kaak heeft een sterke relatie met de nek en het hoofd. Zet de kiezen maar eens op elkaar, hierbij voel je dat ook de spanning  in de nek in het hoofd toenemen. Zo kan bijvoorbeeld het overmatig aanspannen van de kaak bijvoorbeeld door klemmen of knarsen ook voor nekklachten en hoofdpijn klachten zorgen maar ook voor tand en aangezichtspijn. Het is dus belangrijk dat de kaak als mogelijk bron maar ook als aangrijping punt wordt gezien om klachten in het hoofd, hals en nekgebied te behandelen.

Wie behandelt er kaakklachten in het nekcentrum?

Sinds een klein jaar worden ook kaakklachten behandeld in het nekcentrum. Dit wordt door mij en mijn collega Evelien Vandoninck gedaan in samen werking met Monique Bot gnatholoog (kaakspecialist). Wij hebben maandelijks een gezamenlijk spreekuur waarbij we onze expertise inzetten om kaakklachten te diagnosticeren en een behandelplan op te zetten. Om zo kaakklachten, maar ook aanverwante nek, hoofdpijn en hals klachten op te lossen. Er wordt ook nauw samen gewerkt met onze collega’s  Lindy Sevens (logopedist) en Daphne Meijer (psycholoog), werkzaam in het Therapie centrum in Valkenswaard die zo nodig ook worden ingezet in het behandelplan.

Wordt er overal zo naar klachten gekeken?

Er komt steeds meer vraag naar een setting of centrum waar meerdere disciplines onder 1 dak zitten. Maar heel vaak wordt er meer langs elkaar heen gewerkt dan samengewerkt. In het Therapiecentrum in Valkenswaard investeren we juist in een hechte samenwerking. Door deze multidisciplinaire aanpak leren we van elkaar en kunnen we iemand met klachten vaak effectieve behandelen met een hogere slagingskans. Ook uit literatuur is gebleken dat een multidisciplinaire aanpak het meest effectief is om klachten aan de kaak maar ook nek en hoofd te behandelen en terugkerende klachten te voorkomen.

Het is erg fijn om in een vooruitstrevende setting te werken waar de patiënt voorop staat en de kansen worden gecreëerd om de kwaliteit en de effectiviteit van de behandeling te verbeteren.

Tekst: Stef Holtslag  Contact: s.holtslag@fysiovanhoof.nl

Wil jij ook werken in een topteam met specialisten? Neem dan gerust contact met ons op!