Hoofdpijn is in Nederland een veel voorkomende klacht. 80% van de bevolking heeft wel 1 keer in het jaar hoofdpijn klachten die weer onder te verdelen is in primaire en secundaire hoofdpijn.

Onder primaire hoofdpijn verstaan wij hoofdpijn die de oorzaak heeft in het hoofd. Denk dan aan migraine en clusterhoofdpijn. Onder secundaire hoofdpijn verstaan wij hoofdpijn die de oorsprong heeft vanuit een andere structuur meestal vanuit de nek. Zo kunnen  ijvoorbeeld de zithouding, spanningsklachten, whiplash, de gewrichten in de nek of een probleem van de tussenwervelschijf ook zijn pijn geven in het hoofd wat dan als hoofdpijn wordt ervaren maar vanuit de nek komt. Dit noemen we cervicogene hoofdpijn.

Nu kunnen wij als specialisten op het gebeid van nekklachten de hoofdpijn via de nek effectief behandelen in het nekcentrum waardoor de hoofdpijn verdwijnt. Ook toont wetenschappelijk onderzoek aan dat door het behandelen van de hoofd en hals gebied bij migraine klachten de frequentie en het medicatie gebruik verminderd.

Spierspanningshoofdpijn klachten hebben vaak ook duidelijke aangrijpingspunten in de nek maar ook andere factoren zoals stress en hoe u in uw vel zit hebben hier invloed op. Dan kan het zijn dat ook andere disciplines zoals een psycholoog worden ingeschakeld om u optimaal te kunnen behandelen.

Heeft u dus hoofdpijn en nog geen oplossing gevonden voor uw probleem wacht niet en maar een afspraak bij een therapeut in het nekcentrum.